IT'S ALL
ABOUT
FIRE
PROTECTION

Bezpieczeństwem pożarowym zajmujemy się od blisko 25 lat. Jesteśmy liderem na rynku wysokociśnieniowej mgły wodnej. Wykonujemy także klasyczne systemy tryskaczowe i prefabrykowane rurociągi. Działamy kompleksowo – od projektu, przez kompletację i montaż, po uruchomienie i serwis. Naszą misją jest ochrona ludzi, mienia i ciągłości biznesowej naszych Klientów.


INSTAC
W PRZEMYŚLE
ENERGETYCZNYM

Bezpieczeństwo energetyczne ma dziś kluczowe znaczenie. Dlatego energetyka to jedna z naszych domen. Przed pożarami chronimy bloki węglowe, gazowe i obiekty hydroenergetyczne – zarówno powstające (EL Kozienice i Opole) jak i działające (EC Żerań i Siekierki, EW Porąbka). W naszej zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa często wykorzystujemy nowoczesne systemy HI-FOG.

Zabezpieczamy obiekty wysokościowe o powierzchni najmu przekraczającej 350 tys. m2, w Polsce i w Niemczech. Posiadamy zespół doświadczonych specjalistów dedykowany wyłącznie tej specyfice. Potrafimy dobrać skuteczną technologię izoptymalizować koszty inwestycji.
INSTAC
W BUDOWNICTWIE
WYSOKOŚCIOWYM

INSTAC
W OBIEKTACH DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogień w obiektach zabytkowych nieodwracalnie niszczy bezcenne dzieła. Nawet sama akcja gaśnicza stanowi dla nich zagrożenie.
Naszą misją jest zabezpieczenie zarówno obiektów jak i zbiorów w taki sposób, by nie uszkodził ich środek gaśniczy. Idealnym rozwiązaniem jest tu nasz system wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG.


INSTAC
W CENTRACH DANYCH

Utrata danych przechowywanych na serwerach doprowadziłaby do katastrofy. W życiu prywatnym, w biznesie i w funkcjonowaniu całego państwa. Dlatego tak ważna jest ochrona pożarowa tej sfery. W oparciu o system HI-FOG jesteśmy w stanie zabezpieczyć przestrzenie serwerów i rozdzielni, ich zasilanie, a także strefy magazynowe oraz biurowe przeznaczone dla administratorów.


INSTAC
W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

Segment automotive składa się z obiektów produkcyjnych i montowni samochodów oraz z całej branży dostawców części. Pomagamy skutecznie zabezpieczyć obydwa te działy. Wyspecjalizowaliśmy się w ochronie hal automatycznych lakierni oraz w kompleksowym zabezpieczaniu podmiotów dostarczających podzespoły dla producentów aut.


INSTAC
W BRANŻY HOTELARSKIEJ

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w branży hotelarskiej to przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Gości wielu hoteli chronią nasze instalacje tryskaczowe oraz nasze systemy HI-FOG.
Hotele o najwyższym standardzie chętnie sięgają właśnie po systemy mgłowe, które skutecznie opanowują pożar, nie zalewając przy tym pomieszczeń nieobjętych pożarem.

0 lat

Doświadczenia w
branży przeciwpożarowej
na rynkach
międzynarodowych

50000 m2

Zabezpieczonej
powierzchni biurowej
w budownictwie wysokościowym

1000000

Głowic mgłowych HI-FOG®
zainstalowanych
w Polsce i na świecie

wysokociśnieniowa mgła wodna HI-FOG®

HI-FOG® to nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej wykorzystujący jako środek gaśniczy wysokociśnieniową mgłę wodną. Duża skuteczność tej technologii została potwierdzona w ponad 8000 niezależnych testach pełnoskalowych.

systemy
tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe i hydrantowe to najbardziej powszechne, stosowane od ponad 100 lat, systemy gaszenia pożarów. Uchodzą za jedne z najskuteczniejszych rozwiązań ochronnych i znajdują szerokie zastosowanie w wielu, różnych obiektach przemysłowych i użytku publicznego.

prefabrykacja rurociągów
przeciwpożarowych

Od 2001 r. specjalizujemy się w prefabrykacji rurociągów dla przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Prefabrykaty wykonujemy w warunkach warsztatowych, zgodnie ze standardem VdS. Nasza lakiernia proszkowa zabezpiecza wykonane przez nas elementy rurowe przed uszkodzeniami i  korozją.

fire protection engineering

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

serwis

Prawidłowa i bezawaryjna instalacja przeciwpożarowa powinna być nie tylko wykonana przez profesjonalną firmę o potwierdzonych kwalifikacjach, ale musi być również przez taką firmę regularnie serwisowana.

das neue Image für Sicherheit

Wir sind seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt für Brandschutz aktive. Wir schützen unsere Kunden, ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, ihre Sachwerte und damit ihr Geschäft. Dabei haben wir nie aufgehört, uns weiterzuentwickeln – wir erweitern unsere Kompetenzen, implementieren neue Technologien, werden effizienter. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich unser Image weiterentwickeln sollte, um unseren Fortschritt widerzuspiegeln. Aus diesem Grund ändern wir unsere visuelle Identität und führen als Teil dieses Prozesses ein neues Logo ein. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass wir so modern sind wie unsere Technologien und so zeitlos wie der Sicherheitsgedanke.
Und doch – geradlinig und kompromisslos.


Nehmen wir dies also zum Anlass, einander besser kennenzulernen.

das neue Image für Sicherheit

Wir sind seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt für Brandschutz aktive. Wir schützen unsere Kunden, ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, ihre Sachwerte und damit ihr Geschäft. Dabei haben wir nie aufgehört, uns weiterzuentwickeln – wir erweitern unsere Kompetenzen, implementieren neue Technologien, werden effizienter. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich unser Image weiterentwickeln sollte, um unseren Fortschritt widerzuspiegeln. Aus diesem Grund ändern wir unsere visuelle Identität und führen als Teil dieses Prozesses ein neues Logo ein. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass wir so modern sind wie unsere Technologien und so zeitlos wie der Sicherheitsgedanke.
Und doch – geradlinig und kompromisslos.


Nehmen wir dies also zum Anlass, einander besser kennenzulernen.

Dieses Website verwendet Cookies. Weitere Informationen über die Weitergabe, Verwendung und Annahme von Cookies finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Durch die Nutzung dieser Seiten stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.